BİZ KİMİZ?

Sanal Spor Gönüllülüğü projesi, Gençlik Projelerine Destek Programı (2020-1) kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenmektedir.

Proje internet tabanlı bir platform üzerinden spor temelli hizmetlerin, proje kapsamında yetiştirilecek gönüllüler tarafından hizmete ihtiyaç duyan kişilere sunulmasını amaçlamaktadır. Pilot çalışma olarak planlanan projenin sürdürülebilirliği test edilerek ülkemizde öncü olacak platformu halkın hizmete sunmak, projenin genel amacıdır.

NE YAPIYORUZ?

Ücretsiz spor temelli gönüllülük faaliyetleri

Proje hedef kitlesini 18 – 30 yaş aralığındaki kadın ve erkek sayıları mümkün olduğunca eşit dağılacak şekilde 30 Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi ve 20 Ünsped Spor ve Kültür Kulübü (STK) üyeleri oluşturacaktır. Sporun içinden gelen ve gelmeyen bireylerin dahil edilmesindeki amaç farklı durumlardaki bireyler üzerinde verilecek eğitimlerin etkisinin arttırabilmesidir. Bu sayede projenin bitiminden sonra sürdürülebilir olması adına hamleler daha kolay yapılabilecektir.